สารบัญ

ทำไมกู้ซื้อบ้านต้องซื้อประกันบ้าน

กู้ซื้อบ้าน
การกู้ซื้อบ้านหลังหนึ่งนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับเราทุกคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การที่จะยื่นกู้เพื่อซื้อบ้านนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากธนาคารก่อน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของรายได้ ภาระหนี้สิน ช่วงอายุ ประวัติการเงิน นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ‘การทำประกัน’ ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ธนาคารต้องให้ผู้ขอกู้ซื้อบ้านทำด้วย แต่ทั้งนี้ประกันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันที่ต้องทำและประกันสำหรับเป็นทางเลือกเสริม แล้วประกันเหล่านี้คือประกันอะไร? จำเป็นต้องทำไหม? วันนี้ First Land จะพามาไขข้อสงสัยเหล่านี้กัน

การกู้ซื้อบ้าน ประกันบ้านหลักๆแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

การกู้ซื้อบ้านนั้น หลายธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ซื้อบ้านทำประกันบ้านด้วย โดยหลักๆ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยเป็นประกันที่ต้องทำเมื่อสินเชื่ออนุมัติผ่านเนื่องจากประกันดังกล่าวจะคุ้มครองตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างตัวบ้านตลอดจนทรัพย์สินภายในอย่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ต่าง ๆ เหตุผลที่ต้องทำประกันอัคคีภัย เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเบี้ยประกันมาเยียวยาค่าเสียหาย ซึ่งประกันอัคคีภัยได้ครอบคลุมความเสียหายดังนี้

 • อัคคีภัยไฟไหม้หรือที่มีต่อตัวอาคารตลอดจนทรัพย์สินภายใน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ เช่น การรั่วไหลของน้ำภายในบ้าน แต่ไม่รวมอุทกภัย
 • ภัยจากการเฉี่ยวชนภัยจากยานพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนภัยจากอากาศยาน
 • ภัยจากการระเบิดต่าง ๆ
 • ฟ้าผ่า ตลอดจนความเสียหายที่มีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า

และยังสามารถซื้อประกันคุ้มครองอื่น ๆ ได้อีกอาทิ

 • ภัยจากอุทกภัย คุ้มครองไม่ว่าจะเกิดจากเหตุทางธรรมชาติหรืออุบัติเหตุก็ตาม เช่น น้ำท่วม น้ำไหลหลาก โคลนถล่ม ท่อน้ำสาธารณะแตก
 • ภัยจากธรณีพิบัติภัย ภัยที่มีสาเหตุจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ตลอดจนสึนามิ
 • ภัยจากลูกเห็บ ภัยที่มีสาเหตุจากพายุลูกเห็บ ตลอดจนน้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย
กู้ซื้อบ้าน

2. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ หรือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นประกันที่จะถูกเสนอขายเมื่อเรากู้ซื้อบ้าน ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเป็นประกันที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นประกันแล้วย่อมมีข้อดีอยู่แน่นอน เนื่องจากประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองสินเชื่อในช่วงระหว่างเวลาที่ผ่อนชำระอยู่ เพราะหากเกิดเหตุหารณ์ไม่คาดฝันต่อผู้ผ่อนชำระค่าบ้าน เช่น การทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ ก็จะมีเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ส่งค่าบ้านตามระยะเวลาที่เหลือของเบี้ย

ข้อสังเกตและข้อดีของประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ

 • ระยะเวลาในการเอาประกัน ประกันประเภทนี้ควรเลือกทำประกันตามระยะเวลาหรือใกล้เคียงระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ เช่น สินเชื่อบ้าน 20 ปี ก็ควรทำประกันนี้ 20 ปี
 • วงเงินทุนประกัน ประกันประเภทนี้ควรเลือกวงเงินทุนไม่ต่ำกว่า 70% ของราคาบ้าน
 • ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว ประกันประเภทนี้จะชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวตอนสินเชื่ออนุมัติผ่าน
 • ป้องกันภาระที่จะตกไปยังคนข้างหลัง เพราะบริษัทประกันจะส่งค่าบ้านต่อแทนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันต่อผู้เอาประกัน
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อจะถูกลง เมื่อทำประกันประเภทนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสินเชื่อถูกลงตามเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ หากทำประกันประเภทนี้ในกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
การซื้อประกันบ้านมีความสำคัญหลายประการ ทั้งช่วยคุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน คุ้มครองภาระหนี้สิน และช่วยให้ผู้กู้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกด้วย
เรียบเรียงบทความโดย First Land

บทความที่เกี่ยวข้อง