สารบัญ

กู้เงินสร้างบ้าน 3 เทคนิคเลือกสินเชื่อ ธนาคารไหนดี

การกู้เงินสร้างบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ความฝันเป็นจริงเมื่อคุณมีที่ดินหรือแม้กระทั่งคุณกำลังซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้ค่อนข้าง
การกู้เงินสร้างบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ความฝันเป็นจริงเมื่อคุณมีที่ดินหรือแม้กระทั่งคุณกำลังซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างแตกต่างจากการกู้เงินที่ใช้สำหรับซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้นเราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับเทคนิคในการกู้เงินสร้างบ้านที่จะทำให้คุณผ่านเรื่องง่ายขึ้น รวมถึงวิธีเลือกธนาคารที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณในกระบวนการสร้างบ้านของคุณด้วย

3 เทคนิคเลือกสินเชื่อ กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน

1.เตรียมเอกสารสำหรับการกู้เงินสร้างบ้าน

การกู้เงินสร้างบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ความฝันเป็นจริงเมื่อคุณมีที่ดินหรือแม้กระทั่งคุณกำลังซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้ค่อนข้าง
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะขอสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้าน ควรเตรียมเอกสารต่อไปนี้เพื่อประสานงานกับสถาบันทางการเงิน

เอกสารส่วนตัว
– บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย
– ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านประจำบ้าน
– เอกสารเกี่ยวกับรายได้
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานรายได้อื่น ๆ จากสถาบันทางการเงิน
– ใบหน้าเงินเดือน (Payslip) หรือใบรับรองการเงินเดือน
– สลิปเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ จากสถาบันการเงิน
เอกสารเกี่ยวกับที่อยู่ที่ดินและบ้าน
– ใบทะเบียนที่ดิน
– ใบโฉนดที่ดิน
– สัญญาซื้อขายที่ดิน (หากเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้จดทะเบียน)
เอกสารเกี่ยวกับโครงการหรือบ้าน
– รายละเอียดของโครงการหรือบ้านที่คุณต้องการซื้อหรือสร้าง
– ใบสำคัญทรัพย์สินที่อาจต้องเป็นหลักประกัน
– ใบรับรองการเป็นเจ้าของอาคารหรือใบรับรองการถือครอบ
เอกสารอื่น ๆ
– สลิปเงินภาษีหรือเอกสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (หากมี)
– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่คุณอาจจะมีอยู่

ที่สำคัญที่คุณต้องแน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบัน การเตรียมเอกสารล่วงหน้าจะช่วยให้กระบวนการขอสินเชื่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น

2.ทำการกู้กับสถาบันทางการเงินที่มีบัญชีเงินเดือนอยู่

การกู้สินเชื่อบ้านหรือกู้เงินทำบ้านผ่านสถาบันทางการเงินที่มีบัญชีเงินเดือนผูกอยู่เป็นวิธีที่สะดวกและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีรายได้เสมือนรายได้จากเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ ที่ผูกอยู่กับบัญชีธนาคารของตน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การประเมินเอกสารแสดงรายได้เป็นเรื่องที่สะดวกและน้อยซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากสถาบันทางการเงินสามารถตรวจสอบรายได้ของคุณผ่านบัญชีเงินเดือนที่พร้อมใช้งาน
อีกเรื่องที่น่าสนใจคือบางบริษัทที่มีความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินเพื่อมอบสวัสดิการกับพนักงานที่กำลังกู้สินเชื่อบ้าน นอกจากการดำเนินการกู้สินเชื่อผ่านสถาบันทางการเงิน พนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับบริษัทนี้อาจมีสิทธิ์รับสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ และอาจมีสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนเงินงวดเริ่มต้น, อัตราดอกเบี้ยที่คงที่, และเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น
หากคุณสนใจการกู้เงินสร้างบ้านผ่านบริษัทที่มีสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับพนักงานของตน คุณสามารถติดต่อทำเรื่องกับบริษัทเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขที่บริษัทนั้นกำหนด ทั้งนี้ ควรติดต่อฝ่ายบุคคลในบริษัทเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและความสอดคล้องกับบริษัทของคุณ

3.เลือกสถาบันทางการเงินที่มีสาขาตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน

การกู้เงินสร้างบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ความฝันเป็นจริงเมื่อคุณมีที่ดินหรือแม้กระทั่งคุณกำลังซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้ค่อนข้าง
การเลือกสถาบันทางการเงินที่มีสาขาตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่คุณต้องการสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการกู้เงินสร้างบ้าน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณมีความสะดวกในการติดต่อและการจัดการกับธนาคารขณะที่คุณสร้างบ้านของคุณ การมีสาขาที่อยู่ใกล้สถานที่ที่คุณกำลังสร้างบ้านจะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกในกระบวนการนี้
เราแนะนำให้คุณเริ่มต้นโดยการค้นหาสถาบันทางการเงินที่มีสาขาในพื้นที่ของคุณโดยใช้เครื่องมือออนไลน์หรือติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่ใกล้ที่สุด หากคุณสามารถทำธุรกรรมและส่งเอกสารได้ในสาขาที่ใกล้บ้าน มันจะช่วยให้คุณมีความสะดวกในกระบวนการด้วย
นอกจากนี้ การมีสาขาใกล้บ้านยังช่วยให้คุณสามารถติดต่อผู้บริหารสาขาหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อคุณต้องการคำปรึกษาหรือช่วยเหลือในกระบวนการการกู้เงิน ดังนั้นการเลือกสถาบันทางการเงินที่มีสาขาที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่คุณจะสร้างบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้กระบวนการการกู้เงินสร้างบ้านเป็นไปอย่างรวดเร็วและระดับความสะดวกสบายสูงสุด

สรุป

สุดท้ายนี้นอกจากการเตรียมเอกสารการกู้และการเลือกธนาคารที่จะทำให้การกู้เงินสร้างบ้านผ่านไปได้อย่างง่ายได้แล้ว ทั้งนี้เองจะต้องขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละบุคคลหรือผู้กู้เองด้วย ไม่ว่าจะเป็นวินัยในการเก็บออมเงิน ความพร้อมต่าง ๆ ในการสร้างบ้าน ทั้งที่ดินที่ การจ่ายค่าออกแบบ ใบอนุมัติก่อสร้าง การหาผู้รับเหมา รวมไปถึงโฉนดก็ควรเป็นชื่อผู้กู้ก็จะดีที่สุด
ทั้งหมดนี้ หากผู้กู้มีเงินสำรองในการจ่ายล่วงหน้าหรือมีเงินเก็บประมาณ 20-30% ของมูลค่าบ้าน ก็ทำให้การกู้เงินสร้างบ้านผ่านได้ง่ายมากขึ้น เพราะหลังจากติดต่อยื่นกู้เงินสร้างบ้านกับสถาบันทางการเงินจะต้องใช้เวลาประเมินมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
ดังนั้น คนที่กู้เงินสร้างบ้าน หรือกู้เงินทำบ้านก็มักจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อสร้างด้วยเงินตัวเองมาสักพัก ซึ่งทางสถาบันทางการเงินที่จะปล่อยกู้เงินสร้างบ้านส่วนใหญ่มักจะมีการประเมินเบื้องต้นจากการดูผลงานการก่อสร้างบ้านที่มีการดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว 20% เพื่อความมั่นใจในการอุนุมัติเงินกู้ว่าผู้กู้จะนำไปใช้ในการก่อสร้างจริง
เรียบเรียงบทความโดย First Land

บทความที่เกี่ยวข้อง